Fartygsbefäl klass 8

Fartygsbefäl klass 8 utbildning är en yrkesutbildning för dig som är intresserad av att jobba på sjön eller för dig som redan gör det men som vill bli ännu mer säker i din roll ombord. För att få tjänstgöra på sjön finns det olika krav på behörighet beroende på vad du ska arbeta med, hur stor båten är, vilket vatten som båten ska befinna sig på med mera. Vilka behörigheter som behövs regleras internationellt genom STCW-konventionen som är en del av Internationella sjöfartsorganisationen (IMO). För att få föra kommersiellt befäl på en båt som är över sex meter är det ett krav att genomgå utbildningen Fartygsbefäl klass 8. 

Utbildningen har många fördelar så du måste inte vilja arbeta på sjön för att gå den. Till exempel så är det många fritidsbåtsägare som väljer att gå den för att få en fördjupad kunskap inom sjövett och säkerhet ombord. Efter en Fartygsbefälsexamen klass 8 har du en fördjupad kunskap inom såväl navigation, radar och VHF som inom säkerhetsarbete, lagstiftningar med mera.

Fartygsbefäl klass 8 ersätter skepparexamen

Om du är insatt i fartygslivet eller utbildningar som krävs för att arbeta på sjön så har du säkert redan hört talas om det och om du arbetat en längre tid på båtar så har du högst troligen redan en. Vi syftar såklart på det som tidigare hette Skepparexamen. En skepparexamen är det som krävs för att man ska få köra en fritidsbåt som är större än 12 x 4 meter och om du vill köra båtar med betalande passagerare. Skepparexamen är en äldre benämning av den examen som nu omarbetats och ersatts av Fartygsbefälsexamen klass 8. Har du en gammal skepparexamen så går den nästan att likställa helt med den nya klass 8-utbildningen men det finns vissa delar som du måste komplettera för att den ska bli fullt ersatt. Både med skepparexamen och examen i Fartygsbefäl klass 8 får du köra båttaxi, sightseeingbåt, segla med betalande kunder och föra befäl på fiskebåt i svenskt inre vatten. Vill du däremot köra en båt som går fortare än 35 knop så måste du komplettera med en HSF-kurs. För att få redovisa sjötid till Transportstyrelsen och plocka ut behörighet så måste du också läsa upp din skepparexamen till Fartygsbefäl klass 8. Utbildningen genomförs oftast på 6 dagar utspritt över några helger eller en vecka tisdag till söndag.

Utbildning Fartygsbefäl klass 8 i Göteborg

Hos oss på Sjöskolan Göteborg kan du genomföra din Fartygsbefäl klass 8. Vi erbjuder en komplett kurs under sex dagar som ger dig en fullständig utbildning där teori och praktik varvas och där alla obligatoriska moment för att få en fartygsbefälsexamen ingår. För att få delta behöver du ha ett läkarintyg för sjöfolk för inre fart. Det är inte alla läkare som har behörighet att utfärda detta intyg så därför ordnar vi så du kan göra läkarundersökningen på plats hos oss. Ett läkarintyg för sjöfolk för inre fart får du efter att en läkare som är ansluten till Transportsstyrelsens Sjöläkarwebb har gjort en undersökning för att klargöra att du inte har någon sjukdom eller något kroppsligt hinder som kan innebära fara för dig själv eller andra ombord. De medicinska kraven varierar beroende på var du ska tjänstgöra och i vilken befattning. Undersökningen består av en hälsodeklaration, allmän undersökning och syn- och hörselkontroll.

Efter att du gått en kurs och tagit din Fartygsbefälsexamen klass 8 så har du full koll på bland annat navigering med radar i skarpt läge, rättning av kurser, sjömärken i både dagsljus och mörker, elektroniska sjökort och fartygsstabilitet. Under brand- och säkerhetsdagen har du också fått öva på att släcka bränder och att vända en livflotte som hamnat upp och ner. Under momentet som kallas personlig säkerhet får du prova hur det känns att ha på en SOLAS-dräkt som håller dig varm även om du hamnar i vattnet mitt i vintern. Under utbildningen får du även lära dig hur du och de andra i vattnet gör för att hålla ihop och simma i formationer. Utbildningen är med andra ord värdefull oavsett om du jobbar på sjön eller om du går den för att du vill känna dig säkrare i din fritidsbåt. Det du lär dig under utbildningen kan definitivt vara avgörande för att en dag rädda ditt eget eller någon annans liv. Eftersom kursen också innehåller mycket information om lagar och regler så är den givande på många sätt.

Fartygsbefälsexamen klass 8 inklusive SRC

En examen i Fartygsbefäl klass 8 ger dig, i Sverige, behörighet att arbeta som befälhavare på ett fartyg som är högst 20 i dräktighet och med högst 12 passagerare i kommersiell inre fart. Inre fart innebär i svenska skyddade vatten och svenska vatten nära skydd. Om du registrerar din sjötid och har en Fartygsbefälsexamen klass 8 så har du rätt att framföra fartyg på upp till 70 i dräktighet. För att få en examen behöver du inte genomföra någon däcktjänstgöring eller registrera sjötid men om du gör det får du behörighet att framföra större fartyg.

I utbildningen ingår även övning i hur du använder en VHF-apparat. Det som tidigare hette VHF-certifikat kallas idag för Short Range Certifikat (SRC) eftersom det kompletterades med en DSC-funktion när GMDSS implementerades 1999. En VHF är en radio som ofta används ombord på fartyg för att göra anrop på andra båtar, skicka nödmeddelanden, varningsmeddelanden med mera. Det är inget krav att du plockar ut ditt VHF-certifikat för att för att du ska kunna fullborda din examen inom Fartygsbefäl klass 8 men om du befinner dig på en båt med VHF så måste du däremot ha ett certifikat för att få lov att använda den.

Vanliga frågor om Fartygsbefäl klass 8

Hur länge gäller en fartygsbefälsexamen?

Med dagens regelverk finns det ingen tidsgräns för intyget.

Vad är Fartygsbefäl klass 8?

Det är den lägsta behörighet som krävs för att få framföra båt med betalande passagerare.

Hur stor båt får man framföra med fartygsbefälsexamen klass 8?

Med en examen får du föra befäl på svenska fartyg upp till 20 brutto, cirka 12–15 meter båt, i inre fart